icon-arrow-right

Rotondes en rijbanen

Rotondes hebben in Nederland op veel plaatsen de traditionele kruisingen vervangen. Rotondes zorgen voor een betere...

Bedrijfsverhardingen en platforms

Terreinverhardingen rondom gebouwen staan vaak bloot aan zware belastingen. Manoeuvrerend vrachtverkeer kan aan asfalt- en...

Fiets- en kavelpaden

Nooit meer last van opdruk door wortelgroei of verzakking door molgoten in fiets- of kavelpaden.

Lijnvormige betonconstructies

Om beschadiging en het los gaan liggen van verhardingselementen te voorkomen worden verhardingen veelal opgesloten. Met het...

Busbanen en -haltes

Een belangrijk kenmerk van halteplaatsen is dat de bussen altijd in hetzelfde spoor rijden en dat spoorvorming op de loer...

Printbeton

Op veel plaatsen, met name binnen de bebouwde kom, worden eisen gesteld aan de verschijningsvorm van verhardingen. Feit is dat...

Projecten

Meer projecten
+