icon-arrow-right

Rotondes en rijbanen

Rotondes hebben in Nederland op veel plaatsen de traditionele kruisingen vervangen.

Bedrijfsverharding en platforms

Terreinverhardingen rondom gebouwen staan vaak bloot aan zware belastingen.

Fietspaden en kavelpaden

Fietspaden en kavelpaden van beton hebben veel voordelen boven andere verhardingsmaterialen.

Barriers en lijnconstructies

Om beschadiging en het los gaan liggen van verhardingselementen te voorkomen worden verhardingen veelal opgesloten.

Busbanen en bushaltes

Om de toegankelijkheid van bushaltes te vergroten hebben overheden in het verleden afgesproken dat 46% van de bushaltes in...

Printbeton

Op veel plaatsen, met name binnen de bebouwde kom, worden eisen gesteld aan de verschijningsvorm van verhardingen.

Projecten

meer projecten
+