icon-arrow-right
HomeProjecten STEP Barrier combitunnel Nijverdal

STEP Barrier combitunnel Nijverdal

Jarenlang liep de verbinding tussen Zwolle en Almelo dwars door Nijverdal. Het verkeer van De Grotestraat (N35) leverde in en rond Nijverdal grote hinder op. Het Combiplan Nijverdal brengt daar verandering in.

Het Combiplan Nijverdal

Het verkeer van De Grotestraat en de spoorlijn worden parallel aan het huidige tracé ondergronds aangelegd. Het spoorstation Nijverdal wordt ook in het ondergrondse tracé op genomen.
De aannemerscombinatie Leo ten Brinke, een combinatie met diverse VolkerWessels bedrijven, heeft de opdracht gekregen voor de bouw van de gecombineerde tunnel voor het weg- en spoorverkeer.

Uitvoering STEP barrier


BKB Infra heeft in opdracht van de aannemerscombinatie diverse typen betonbarriers met een Step-profiel gerealiseerd in het tunneltracé.
Tegen de zij- en middenwanden van de tunnel is een ‘enkelzijdige' stepbarrier aangebracht over een lengte van in totaal 3.780 strekkende meter. In de middenberm van de toe- en afritten van en naar de tunnel is een dubbelzijdige stepbarrier (460 meter) aangebracht.
De werkzaamheden zijn machinaal uitgevoerd met een Wirtgen SP 25 betonpaver voorzien van een vaste mal met een gesloten frontkist.

Voertuigkeringen

 

Het toepassen van (halve) stepbarriers houdt in dat een adequate voertuigkering wordt gemaakt die weinig ruimte in beslag neemt. Levensduur van de constructie is overeenkomstig met die van het kunstwerk, waar het wordt toegepast. Bij aanrijdingen zullen beschadigingen beperkt zijn in verband met de monolithische structuur van de (step-) barrier, die in sterke mate botsenergie absorbeert. Rijkswaterstaat (RWS) heeft daartoe de nodige beproevingen gedaan op het Step-profiel.
In het traject van de middenberm barrier zijn sparingen aangebracht voor het plaatsen van lichtmasten. In de tunnel zijn in de barrier trekputten opgenomen voor kabels en leidingen. Ook zijn bij de vluchtdeuren in het werk aanpassing gemaakt om een goede aansluiting op de barrier te krijgen.
In dit Design & Construct werk heeft de tunnel van het combiplan Nijverdal met een snelle uitvoeringsmethode een adequate en robuuste voertuigkering gekregen.

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Contact Laurens Bogerd »
+