icon-arrow-right
HomeProjecten Diamantstraat Hengelo

Diamantstraat Hengelo

Een druk bereden industrieweg opknappen moet niet te vaak gebeuren. Overlast door wegwerkzaamheden zijn schadelijk voor de bedrijven. Daarom heeft Hengelo gekozen voor een onderhoudsvrije en robuuste verharding: Beton!
Voor de Diamantstraat, de ontsluitingsweg van industrieterrein Twentekanaal, is gekozen voor een betonverharding in verband met de sterke pluspunten van dit type verhardingen. Door het toepassen van een betonverharding heeft de nieuwe situatie een lange levensduur en is weinig onderhoud benodigd. De keuze voor een betonverharding is in samenspraak met de aanliggende bedrijven gemaakt. Doorslaggevend is dat de verharding 40 jaar ontwerplevensduur heeft. Dit beperkt de overlast in de toekomst voor de aanliggende bedrijven.

Er is door de gemeente gekozen om de betonverharding uit te voeren in uitgewassen beton. Het uitwassen van de beton is een techniek die voordelen heeft. Te denken valt aan functionele eigenschappen als stroefheid en geluidsreductie (-2db). Daarnaast geeft een uitgewassen beton ook een bijzonder mooi esthetisch resultaat.

 

Uitgewassen beton wordt verkregen door op de gladde afgewerkte verse betonspecie een vertrager (een suikeroplossing) te spuiten en de betonbaan vervolgens af te dekken met een plastic folie. De vertrager zorgt ervoor dat de binding aan het oppervlak van de beton vertraagt. Hierdoor is het mogelijk om na ca. 12 tot 24 uur (afhankelijk van het verhardingsverloop van de beton) het oppervlak met water uit te borstelen. De cementmortel over de bovenste paar millimeter wordt verwijderd waardoor het toeslagmateriaal (steenslag) aan het oppervlak komt. De hoeveelheid cementmortel die wordt verwijderd kan worden beïnvloedt door de hoeveelheid vertrager en de mate van uitborstelen. Het uitborstelen van de beton geschiedt met een soort shovel met een rolbezem. Deze spuit tegelijkertijd met het borstelen water op de betonbaan.

 

De betonverharding is door BKB infra aangebracht met behulp van een slipformpaver waarna het Belgische bedrijf Robuco in onderaanneming van BKB de beton heeft uitgewassen en heeft voorzien van de benodigde krimpvoegen. Hoofdaannemer van het totale project is KWS infra Zwolle.

Feiten & cijfers

+