icon-arrow-right
HomeProjecten Binnenhaven, een robuste betonweg

Binnenhaven, een robuste betonweg


De Binnenhaven is een weg op de landtong van het Bedrijfsterrein Enschede West. Aan deze weg zijn in hoofdzaak recyclingbedrijven gevestigd met veel aan en afvoer van zware materialen.

Voorbereiding

 

De gemeente Enschede zette een E&C contract in de markt, na een voorafgaande selectie procedure benaderde de lokale NTP Groep, BKB Infra om in nauw en gezamenlijk overleg invulling te geven aan een verhardingsoplossing in beton.
De gemeente Enschede heeft lang overlegd met de ondernemers van de Binnenhaven over te maken oplossingen. Het oorspronkelijke wegprofiel was 32 meter breed en het gebruik was daardoor vrij chaotisch. In de nieuwe situatie is de wegbreedte teruggebracht naar 7 meter.

Uitvoering


Na het doorrekenen van constructieve varianten is uiteindelijk gekozen voor een ongewapende, verdeuvelde betonverharding met een breedte van 7 meter en een dikte van vijfentwintig centimeter. Een bijzonderheid is dat met het aanbrengen van de betonbaan tegelijkertijd aan weerszijden van de betonbaan een gootconstructie is meegetrokken. De "pan" van de paver is hiertoe in eigen beheer aangepast. Rond obstakels als inspectieputten is vooraf een hoeveelheid wapening aangebracht waarna de beton er overheen is getrokken. De aanneemsom voor het aanleggen van de betonverharding bedraagt ruim vierhonderdduizend euro. De betonverharding is in vier werkdagen aangebracht.

Bereikbaarheid

 

Om de bedrijven aan de Binnenhaven tijdens de aanleg en de uitharding van de beton bereikbaar te houden, is aan weerszijde van het tracé van de betonbaan een tijdelijke asfaltbaan aangelegd.

Duurzame oplossing


Is recycling van oude asfaltverhardingen heel normaal, de beton gebruikt voor het aanleggen van de rijbaan van de Binnenhaven is samengesteld met betongranulaat. De keuze voor beton heeft een duurzame achtergrond, de betonverharding kan circa 50 jaar mee. Andere oplossingen zouden eerder onderhevig zijn aan onderhoud en reconstructie.
In de loop van 2014 zal het definitieve profiel, compleet met kantopsluitingen, bedrijfsinritten, groen afwerkingen en de keerlus aan het einde van de Binnenhaven om het vrachtverkeer daar te laten keren.

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Contact Laurens Bogerd »
+