icon-arrow-right
HomeProducten

Producten

Betonnen rijbanen & rotondes

Rotondes hebben in Nederland op veel plaatsen de traditionele kruisingen vervangen. Rotondes zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer met een positief gevolg voor de veiligheid. Het...

Lees meer

Betonnen bedrijfsverharding

Terreinverhardingen rondom gebouwen staan vaak bloot aan zware belastingen. Manoeuvrerend vrachtverkeer kan aan asfalt- en elementverhardingen gemakkelijk schade toebrengen. Het parkeren of...

Lees meer

Betonnen fiets- en kavelpaden

Fiets- en kavelpaden van beton hebben veel voordelen boven andere verhardingsmaterialen. Belangrijke aspecten voor de opdrachtgever en beheerder van fiets- en kavelpaden zijn:

Lees meer

Betonnen barriers en lijnconstructies

Om beschadiging en het los gaan liggen van verhardingselementen te voorkomen worden verhardingen veelal opgesloten. Met het machinaal aanleggen van ter plaatse gestorte opsluitbanden wordt een...

Lees meer

Betonnen busbanen en -haltes

Om de toegankelijkheid van bushaltes te vergroten, hebben overheden al eerder afgesproken dat in 2015 46% van de bushaltes toegankelijk moet zijn voor alle typen reizigers, met name voor minder...

Lees meer

Printbeton

Op veel plaatsen, met name binnen de bebouwde kom, worden eisen gesteld aan de verschijningsvorm van verhardingen. Feit is dat bij toepassing van ter plaatse gestort beton er meer mogelijk is dan...

Lees meer
+