icon-arrow-right
HomeOver onsKernactiviteiten

Kernactiviteiten

Jachtslot Sint Hubertus

Bouwen met beton

Beton is verreweg het meest toegepaste bouwmateriaal. Voor de wegenbouw heeft beton populariteit te danken aan het volgende.

 • vormvastheid: geen spoor- en ribbelvorming en bestand tegen hoge puntlasten
 • duurzaamheid: een betonverhardingen gaat 30 tot 50 jaar mee; onderhoudskosten zijn bovendien laag en de verharding is goed bestand tegen vorst-dooi;
 • door de lichte kleur is minder openbare verlichting nodig (zichtbaarheid is groter);
 • minder brandstofgebruik door lagere rolweerstand van banden;
 • uitgebreide mogelijkheden qua vorm, kleur, vloeistofdicht etc;
 • 100% recyclebaar in nieuwe betonmortels

BKB Infra is al meer dan 100 jaar gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en aanleggen van betonverhardingen. We beschikken over de mensen en middelen om het gehele scala van betonverhardingen te ontwerpen en aan te brengen.

 • fiets- en kavelpaden,
 • betonwegen
 • rotondes en rotondebanden
 • bedrijfsterreinen
 • bushaltes en -stations
 • verzorgingsplaatsen
 • (vliegtuig)platforms
 • barriers, voertuigkeringen, keerwanden
 • trottoir- en opsluitbanden, molgoten
 • rammelstroken
 • printbeton (visueel straatwerk zonder voegen)
 • brugrenovatie (HSB en UHSB)
 • kant- en rammelstroken voorzien van een printmotief
 • embedded railconstructies
 • funderingssloven
+