icon-arrow-right
HomeNieuws Hogesterkte Beton Galecopperbrug fase 3

Hogesterkte Beton Galecopperbrug fase 3

Actueel

Rijkswaterstaat heeft in 2009 een (raam-) contract op de markt gezet voor het renoveren van acht grote, stalen bruggen in Nederland, waaronder de Galecopperbrug. De bruggen zijn in de jaren zestig en zeventig ontworpen op specificaties die in de loop van de tijd zijn ingehaald door capaciteit en (soort) verkeer. Door het versterken en renoveren van de constructie, wil Rijkswaterstaat het behoud van de bruggen voor de komende dertig jaar garanderen.

HSB fase 3

Werk in categorie Formule 1

Het mengen en aanbrengen van de HSB-betonapplicatie is voor wegenbouwbegrippen vergelijkbaar met Formule 1 rijden. De minste of geringste aanpassing in de parameters kan een enorm effect hebben op het eindresultaat. De grondstoffen voor het HSB dienen geconditioneerd te worden opgeslagen. Bij een te hoge temperatuur van de grondstoffen begint het mengsel al bij het mengproces in de betoncentrale te binden. Dat is uiteraard uit den boze. In verband met de mengcapaciteit en de verwerkingstijd is gekozen om het HSB op een korte transportafstand van de brug te betrekken. Het HSB wordt vanaf de centrale met traditionele mixers vervoerd in relatief kleine hoeveelheden van 6 m3 per mixer. Door het relatief hoge steen gehalte is het soortelijk gewicht namelijk groter dan traditioneel beton.

HSB fase 3

Aanpassingen slipformpaver

Uit de beheersmaatregelen en risicoanalyse zijn tevens aanpassingen aan de Wirtgen SP 1600-slipformpaver uitgevoerd. Zo is de flow van de HSB aan de voorzijde van de paver aangepast, is de machine omgebouwd naar de werkbreedte op de brug en is een systeem ontwikkeld om tijdens het aanbrengen van de HSB de locatie van de wapening en vervorming van het brugdek te meten. Aan de slipformpaver zijn aanpassingen verricht ondermeer om de volgende reden.

Door de geringe laagdikte van het HSB en de relatieve geringe koeling van de trilnaalden door de verse beton gedurende de voortgang van verwerking, zou klontvorming kunnen optreden. Gevolg hiervan zou kunnen zijn dat het betonmengsel achter de afwerkbalk van de slipformpaver opentrekt. Om dat te voorkomen, zijn over de gehele werkbreedte van de paver draaiende verdeelwormen aangebracht die het betonmengsel in beweging houden en de warmte van de trilnaalden zodoende verdelen. Het mengsel wordt op die manier tevens beter verdicht.

HSB fase 3

Faseringen

Het project Galecopperbrug kent vier faseringen, per fasering wordt in subfasen het HSB aangebracht. Omdat de voegovergangen van de brug er schuin in liggen, worden de aanzet en de uitloop van de subfase in handwerk aangebracht. Nog voordat de HSB wordt aangebracht, worden afwijkingen in het stalen dek gerepareerd. Daartoe wordt eerst het bestaande stalen dek vrijgemaakt van de verharding en wordt het stalen dek gestraald. Dat is ook het moment dat de omvang van de schade inzichtelijk wordt. Scheuren worden hersteld door een vooraf bepaalde lasprocedure en omvangrijkere schades door middel van dekplaatreparaties. Na de reparaties aan het dek wordt het oppervlak opnieuw gestraald, gereinigd en geprimerd en tot slot voorzien van een epoxy hechtlaag, afgestrooid met bauxiet.

Aan de zijkanten van de toekomstige rijbanen worden stalen hoeklijnen gemonteerd. Enerzijds dienen deze als bekisting voor de later aan te brengen HSB, anderzijds wordt aan deze bekisting de wapening van het HSB bevestigd. De bekisting vormt het alignement, het lengteprofiel van de aan te leggen rijbaan. Op bepaalde punten wordt de wapening door middel van plaatjes aan de hechtlaag verlijmd.

Het betonmengsel wordt tot slot binnen een verloren (stalen) bekisting aangebracht. Om de hechting van het HSB aan de hechtlaag te testen, worden nadien proefkernen geboord.

HSB fase 3

Mensenwerk

Tijdens de voorbereiding van een fase is telkens met de complete productie crew van BKB Infra de werkwijze gedetailleerd besproken en zijn de rollen verdeeld. Dit heeft geleid tot een professionele houding en rust in die gevallen waar afwijkingen zich dreigden te manifesteren.

 

Als eind 2015 alle werkzaamheden zijn afgerond, wordt de levensduur van de Galecopperbrug met dertig jaar verlengd.

 

 

+