icon-arrow-right
HomeNieuws Realisatie betonnen barriers Sluiskiltunnel

Realisatie betonnen barriers Sluiskiltunnel

Actueel

Boortunnel Sluiskil

Bestaande oeververbinding

Zeeuws Vlaanderen wordt van noord naar zuid doorsneden door het druk bevaren Kanaal van Gent naar Terneuzen. Het lokale wegverkeer heeft voor de kruising van het Kanaal van Gent naar Terneuzen de beschikking over twee draaibruggen, één ter hoogte van Terneuzen (weg- en spoorverkeer) en één ter hoogte van Sas van Gent. Door het relatief grote aantal brugdraaiingen per dag (circa 23 keer) is er veel hinder en dus vertraging voor het wegverkeer. De Sluiskiltunnel zal daar verandering in brengen.

Boortunnels

Provincie Zeeland is opdrachtgever voor de bouw van twee geboorde tunnels voor het wegverkeer. Deze opdracht is verleend aan de Bouwcombinatie BAM – TBI (CBT).

Betonnen barriers

BKB Infra heeft van CBT opdracht gekregen voor het realiseren van circa 4.600 meter stepbarrier tegen de wand van de boortunnels alsmede ruim 1.500 meter stepbarrier ter plaatse van de toe- en afritten naar de boortunnels.
Inmiddels zijn de eerste kilometers barrier tegen de tunnelwand gerealiseerd. De eerste fase van het project is eind april gestart. De werkzaamheden zullen naar verwachting eind september 2014 worden afgerond.

+